Oferta

Tarnogran – PK(CaMgS) 12-23-(6-4-10)

Tarnogran

Właściwości:

TARNOGRAN zawiera 12% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P2O5)rozpuszczalnego w wodzie, 23% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 6% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 4% magnezu (MgO)całkowitego, 10% siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie.

TARNOGRAN zawiera magnez łatwo przyswajalny w formie siarczanowej, który przyczynia się do lepszego wykorzystania pozostałych składników pokarmowych, a wysoka zawartość CaO poprawia bilans wapnia w glebie.

Przeznaczenie:

TARNOGRAN jest nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym do nawożenia roślin okopowych, rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz użytków zielonych, szczególnie na glebach z niedoborem magnezu i potasu. Może być również stosowany w uprawie warzyw i w sadownictwie. Granulowana forma i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników pokarmowych stopniowo uwalniających się z nawozu.

Zasady stosowania:

TARNOGRAN jest nawozem, który należy stosować jak najwcześniej przed wysiewem i dokładnie wymieszać z glebą podczas wykonywania przedsiewnych zabiegów agrotechnicznych. Może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zwłaszcza na glebach o odczynie obniżonym. Przy ustaleniu dawki nawozu należy uwzględnić przedplon, zasobność gleby w fosfor i potas oraz zapotrzebowanie roślin na te składniki w różnych fazach rozwoju.

Stosując nawóz pod rzepak ozimy należy wziąć pod uwagę, iż tworzy on od początku bardzo rozwinięty system korzeniowy i do tego potrzebuje dobrego zaopatrzenia w fosfor w pierwszej fazie rozwoju roślin i podczas tworzenia nasion, a w potas w okresie wzrostu wydłużeniowego.

W przypadku buraków cukrowych wysokie zapotrzebowanie na fosfor przypada w całym okresie wegetacji.

W przypadku kukurydzy i zbóż ozimych najwyższe potrzeby fosforu występują w fazie krzewienia i nalewania ziarna, a potas w okresie strzelania w źdźbło i po kwitnieniu.

Specyficzna technologia otrzymywania nawozu TARNOGRAN zabezpiecza potrzeby pokarmowe tych roślin w różnych fazach rozwoju.

 

Worek: 50kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

66181

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893