Oferta

Tarnogran 21 – NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)

Tarnogran 21

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)

Według CE 

Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

NPK (Mg) 4-10-21 (3)

Przeznaczenie:

TARNOGRAN 21 jest nawozem uniwersalnym, przeznaczonym przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 12 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 20 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 17 %(m/m))

Zasady stosowania:

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Kukurydza 500 – 800
Buraki cukrowe i pastewne 550 – 900
Zboża ozime 300 – 500
Zboża jare 350 – 550
Ziemniaki 400 – 600
Rzepak 450 – 650
Drzewa i krzewy owocowe 350 – 600

Deklarowane składniki pokarmowe

4,0 azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
10,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,5 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
21,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

Worek: 50kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

89119

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893