Oferta

Superfosfat prosty – P(CaS) 19-(20-32)

Superfosfat granulowany

Przeznaczenie:

SUPERFOSFAT PROSTY jest tradycyjnym, fosforowym nawozem mineralnym. Nadaje się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej i na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich składu mechanicznego.

Zasady stosowania

SUPERFOSFAT PROSTY jest nawozem przedsiewnym. Wskazane jest zmieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm. Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Właściwości

19,0% fosforu  (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu w tym  93% fosforanów rozpuszczalnych w wodzie
20,0% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie
32,0% siarki (SO₃) całkowitej

Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek oraz wapń, który przeciwdziała niektórym chorobom fizjologicznym (związanym z niedoborem tego pierwiastka). Daje dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych

Zalecane dawki nawozu (kg/ha):

Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności od zawartości fosforu w glebie
Zboża Jare 210 – 350
Zboża ozime 250 – 390
Rzepak 300 – 400
Buraki 350 – 450
Ziemniaki 180 – 300
Kukurydza 300 – 450
Strączkowe 200 – 300
Motylkowe drobnonasienne 200 – 350
Użytki zielone 200 – 300

Skład nawozu

NPK(CaS) 19-(20-32)

Dostępne opakowania: 50 / 500  kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

66185

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893