Oferta

OGRÓD 2001 TRAWNIK MAX NPK(CaMgS) 10-8-12-(5-3-25) z Cu, Fe, Zn

Ogród 2001 Trawnik Max

Przeznaczenie:

OGRÓD 2001 Trawnik Max jest specjalistycznym wysokoskoncentrowanym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia trawników. Duża zawartość azotu zapewnia nawożonym trawnikom intensywne zielone wybarwienie. Zawarte w nawozie żelazo oraz wapń przeciwdziałają porostowi mchu, Nadaje się do nawożenia wszystkich odmian traw, szczególnie trawników ozdobnych, reprezentacyjnych i intensywnie używanych (boiska).

Właściwości:

OGRÓD 2001 Trawnik Max zawiera: 10% azotu (N) w formie amonowej i amidowej, w tym: 5,0% azotu w formie amonowej i 5,0% azotu w formie amidowej, 8% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 6% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie, 12% potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie, 5% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 3% magnezu (MgO) całkowitego, 25% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie, 0,015% miedzi (Cu), 0,9% żelaza (Fe) oraz 0,025% cynku (Zn).

Zasady stosowania:

Nawóz nadaje się przede wszystkim do nawożenia trawników w okresie wiosennym i letnim. Należy rozsiać go na całej powierzchni trawnika i następnie podlać. Nawożenie można 2-3 krotnie powtórzyć, najpóźniej do sierpnia.

W przypadku występowania mchu dodatkowo zaleca się stosowanie nawozu OGRÓD 2001 ANTYMECH  zgodnie z zalecaniami producenta.

W zależności od przeznaczenia trawnika zaleca się stosowanie nawozu OGRÓD 2001 Trawnik Max wczesną wiosną przed rozpoczęciem wegetacji (marzec, kwiecień), następnie w maju lub czerwcu i najpóźniej w sierpniu.

Łączna dawka nawozu (kg/10m)

Zastosowanie Dawka nawozu
Trawniki intensywnie wykorzystywane 0,8-1,2
Trawniki uniwersalne i ozdobne 0,4-0,8

Jednorazowa dawka nawozu nie powinna przekraczać 0,4 kg/ 10 m. Ostatnie nawożenie należy przeprowadzić nie później niż w drugiej połowie sierpnia, gdyż późniejsze nawożenie nawozem zawierającym dużą dawkę azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności traw.

 

Dostępne opakowania: 5 / 10 / 25 kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

66179

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893